top of page
DALL·E 2023-01-20 08.42.31 - Drawing of a Beautiful counselling room with two soft armchai

Podejście psychodynamiczne

Terapia psychodynamiczna jest formą pomocy psychologicznej opartej na analizie myśli i odczuć

Opiera się na założeniu, że pewne części naszego wnętrza mogą pozostać ukryte w naszej nieświadomości. Te ukryte aspekty mogą ogromny wpływ na nasze uczucia i zachowania — kształtując nasze codzienne życie i relacje z innymi.

Psychoterapia może stopniowo przywracać ukryte aspekty świadomości, poprawiając samorozumienie. Jest to stopniowy i refleksyjny proces, który może prowadzić do wzmocnienia poczucia własnej wartości i zwiększenia wolności osobistej.

Moją rolą jest stworzenie przestrzeni gdzie czujesz się na tyle bezpiecznie, że żaden temat, czy odczucie, nie jest zbyt trudne do przemyśleń i analizy. 

Psychoterapia Długoterminowa

Jest to terapia dla osób poszukujących głębszej analizy i pracy nad sobą. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje tygodniowe trwają 50 minut, a zakończenie jest omawiane, gdy pacjent jest na to gotowy.  

Psychoterapia Krótkoterminowa 
Jest to terapia krótkoterminowa dla osób, które chcą skupić się na konkretnym problemie lub obszarze swojego życia. Ilość sesji jest omawiana
 na początku, zwykle między 12 a 20. Cotygodniowe sesje trwają 50 minut każda. 

bottom of page